Ключові компетентності


Програми: інтегровані + курси за вибором + зразок

Компетенції:

Програми з мистецьких  дисциплін

https://artmon59-new.ed-era.com/kompetentnosty.html

Українська мова

https://ukrmon59-new.ed-era.com/kompetentnisniy_pidkhid.html

Українська література

https://litmon59-new.ed-era.com/klyuchovy_kompetentnosty.html

Фізика

https://physicsmon79-new.ed-era.com/kluchovi_kompetentnosti.html

Історія

https://histmon59-new.ed-era.com/kompetentnyst.html

Географія

https://geomon69-new.ed-era.com/object_potential.html

Хімія

https://chemestrymon79-new.ed-era.com/kluchovi_kompetentnosti.html

Біологія

https://biomon69-new.ed-era.com/kluchovi_kompetentnosti.html

Англійська мова

https://englishmongeneral59.ed-era.com/kompetentnyst.html

Ключові зміни в програмах (документ)

https://goo.gl/lsC9q9